Հունիսի 16-ին ՀԳՄ Սևանի ստեղծագործական տանը տեղի ունեցավ ՀԳՄ նախագահության արտագնա նիստ:
Նախագահության անդամները նաև ծանոթացան ստեղծագործական տան վիճակին: