ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Բանասեր, թարգմանիչ, բան. գիտ. թեկնածու, ՀԳՄ անդամ 2009 թ.

Ծնվել է 1971 թ. հունվարի 21-ին, Երևանում։
Ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժինը և ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրան։ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի «Հայ գաղթավայրերի պատմություն» բաժնի գիտաշխատող է (2009-ից) և Բեյրութի Հայկազյան հայագիտական հանդես»-ի հայաստանյան ներկայացուցիչը (2000թ.-ից)։ Երգել է «Հովեր» կամերային երգչախմբում։ Շուրջ 15 գրքի հեղինակ է։

ԵՐԿԵՐ

1. Ձնծաղիկներ ‎‎ֆուտբոլի դաշտում (պատմություններ), Եր., 2014։
2. Հայությունը սկանդինավյան երկրներում (հայ-սկանդինավյան պատմամշակութային առնչությունները), Եր., 2010։
3. Շամախեցի պարուհին. Արմէն Օհանեանի կեանքը եւ ստեղծագործութիւնը (համահեղինակ՝ Վարդան Մատթէոսեան), Եր., 2007։
4. Հայերը համաշխարհային կինոյում, Եր., 2004։
5. Հայազգի գործիչներ. հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (կենսագրական հանրագիտակ), Եր., 2002։

Հասցե՝ Երևան 38, Շինարարների 4, բն. 61
Հեռ.՝ 39-80-06, բջջ. 093 55 92 34
Էլ. փոստ՝ artsvi@yahoo.com