ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Գրականագետ, բան. գիտ. դոկտոր, պրո‎ֆ‎եսոր, ՀԳՄ անդամ 2007 թ.

Ծնվել է 1947 թ. հուլիսի 5-ին, Նոյեմբերյանի շրջանի Ղոշխոթան գյուղում (այժմ՝ Ոսկեվան)։
Ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ‎ֆակուլտետը։
Եղել է նույն ‎ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի լեկցիոն ասիստենտ, այնուհետև աշխատել որպես նույն ամբիոնի դասախոս և դոցենտ։
Աշխատում է ԵՊՀ բանասիրական ‎ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնում (1993-ից)։

ԵՐԿԵՐ

1. Միջնադարի հայ գրականության պարբերացման հիմունքները, Եր., 2012։
2. Գրողի և կերպարի անհատականությունը (մենագրություն), Եր., 2001։
3. Կիլիկյան Հայաստանի գրականությունը (մենագրություն), Եր., 1990։
4. Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմության» թեմաները հայ նոր գրականության մեջ, Եր., 1979։

Հասցե՝ ք. Երևան 51, Արաբկիր 43, տուն 25
հեռ. բն. 25-20-60, աշխ. 54-43-95 (1-38)
բջջ. 094 59-40-59