ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019-2023 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ և ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019-2023 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ և ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2019 Թ.

Մնացորդ 01.01.2019 թ.          1614.0  հազար դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ ՝ ընդամենը           42.710.0 հազար դրամ

ԵԼՔԵՐ՝     ընդամենը             40.192..0 հազ. դրամ,

Որից՝

Աշխատավարձ                               13.421.0

Եկամտահարկ                                  3.960.0

Գույքահարկ                                       4.400.0

Կոմունալ (գազ, էլեներգիա, հեռախոս,  հյուրասիրություններ) 14.403.0

Ծաղիկներ, պսակներ և այլ ծախսեր     388.0

Օգնություն գրողներին                             500.0

Գործուղում                                                 120.0

Օգնություն խմբագրություններին          750.0

                        «Գրական թերթին»             350.0

«Հրանտ Մաթևոսյան» մրցանակ             400.0

«Օգնություն Գյումրիի մասնաճյուղին (քաղաքապետարանից)      700.0

«Կանթեղ» մրցանակ                                  800.0  

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.01.2020 թ.  4.132.0  հազ.դրամ

2020 Թ.

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.01.2020 թ.  4.132.0  հազ.դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ ՝ ընդամենը          26.484.0 հազ.դրամ

ԵԼՔԵՐ՝     ընդամենը             26.414.0 հազ դրամ

Որից՝

Ամենամյա մրցանակներ                          430.0

ՀԳՄ և ՊՆ համատեղ  մրցանակներ       746.0  

Աշխատավարձ                                           11.676.0

Եկամտահարկ                                            4.687.0

Գույքահարկ                                                1.200.0

Հողի հարկ                                                   70.0

Կոմունալ (գազ, էլեներգիա, հեռախոս,  հյուրասիրություններ) 3.088.0

Ծաղիկներ, պսակներ և այլ ծախսեր     250.0

Գրքի տպագրություն Գոգորյանի հովանավորությամբ  2.387.0

Գործուղում                                                 380.0

 «Օգնություն Գյումրիի մասնաճյուղին (քաղաքապետարանից)     700.0

«Կանթեղ» մրցանակ                                  800.0  

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.01.2021 թ.  4.202.0 հազ.  դրամ

2021 Թ.

ՄՆԱՑՈՐԴ  առ 01.01.2020 թ. 4.202.0  հազ. դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ ՝ ընդամենը          35.025.0 հազ. դրամ

ԵԼՔԵՐ՝     ընդամենը             33.391.0 հազ. դրամ

Որից՝

Աշխատավարձ                                           13.132.0

Եկամտահարկ                                            3.949.0

Գույքահարկ                                                1.470.0

Կոմունալ (գազ, էլեներգիա, հեռախոս,  հյուրասիրություններ) 9.862.0

Ծաղիկներ, պսակներ և այլ ծախսեր     830.0

Գործուղում                                                 600.0

 «Օգնություն Գյումրիի մասնաճյուղին (քաղաքապետարանից)     850.0

«Կանթեղ» մրցանակ                                  800.0  

Օգնություն «Գրական թերթին»               500.0

Օգնություն գրողներին                             84.0

Ծրագրեր                                                      1.314.0

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.01.2021 թ.  5.836.0 հազ.  դրամ

2022 Թ.

ՄՆԱՑՈՐԴ  առ 01.01.2021 թ. 5.836.0  հազ. դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ ՝ ընդամենը          42.862.0 հազ. դրամ

ԵԼՔԵՐ՝     ընդամենը             36.287.0 հազ. դրամ

Որից՝

Ամենամյա մրցանակներ (նաև ԵԿՄ-ի և Հ. Թումանյանի անվ.)  700.0

Աշխատավարձ                                           11.565.0

Եկամտահարկ                                            3.364.0

Գույքահարկ                                                1.400.0

Կոմունալ (գազ, էլեներգիա, հեռախոս,  հյուրասիրություններ) 11.759.0

Ծաղիկներ, պսակներ և այլ ծախսեր     931.0

Գործուղում և օգնություն գրողներին     1.128.0

 «Օգնություն Գյումրիի մասնաճյուղին (քաղաքապետարանից)     770.0

«Կանթեղ» մրցանակ                                  800.0  

Ծրագրեր (գրքերի տպագրություն՝ կառավարության հովանավորությամբ)՝  3.100.0

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.01.2023 թ.  12.411.0 հազ.  դրամ

2023 Թ. (10 ամիսների)

ՄՆԱՑՈՐԴ  առ 01.01.2023 թ. 12.411.0  հազ. դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ ՝ ընդամենը          25.916.0 հազ. դրամ

                                               5716 ԱՄՆ դոլար

ԵԼՔԵՐ՝     ընդամենը             32.694.0 հազ. դրամ

Որից՝

Ամենամյա մրցանակներ (նաև ԵԿՄ-ի և Հ. Թումանյանի անվ.) 

Աշխատավարձ                                                       13.016.0

Եկամտահարկ                                                        3.732.

Գույքահարկ                                                            1.501.0

Կոմունալ (գազ, էլեներգիա, հեռախոս,  հյուրասիրություններ)  10.336.0

Ծաղիկներ, պսակներ և այլ ծախսեր                 309.0

Գործուղում                                                             840.0

Օգնություն գրողներին                                         900.0

 Օգնություն մասնաճյուղին և խմբագրություններին 400.0

«Կանթեղ» մրցանակ                                              800.0

Գրքերի տպագրություն                                        520.0

Ծրագրեր (գրքերի տպագրություն)                    340.0

ՄՆԱՑՈՐԴ առ 01.11.2023 թ.  5.633.0 հազ.  դրամ և 5716 ԱՄՆ դոլար