ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ 2015 Թ. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՀԳՄ վերստուգիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով ՀԳՄ և նրա կառույցների 2015 թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքն ու արդյունքները, ներկայացնում է հաշվետու տարվա իր եզրակացությունն ու դիտարկումները:
ՀԳՄ հաշվապահության (գլխավոր հաշվապահ` Բ. Բադասյան) ներկայացրած և ստուգման արդյունքում գրանցված տվյալները տարեկան մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ առ 01.01.2015 թ.:
Մնացորդ առ 01.01.2015 թ. 2475.2 հազ. դրամ

ՄՈՒՏՔԵՐ
1. Վարձավճարներ 22.491.9
2. «Կանթեղ» մրցանակի գումար 800.0
3. Պոլիկլինիկա 1.800.0
4. Ծաղկաձորի ստ. տուն 1.350.0
5. Անդամավճարներ 348.5
6. Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյան (մրցանակ) 719.0
7. Հրանտ Մաթևոսյանի մրցանակ 400.0
8. Օգնություն խմբագրություններին 880.0
9. Օգնություն կառավարությունից 1.500.0
10. Ներդրում (Նաթելլա Լալաբեկյան, ամենամյա երիտ. մրցանակ) 477.0
Ընդամենը՝ 30.766.4 հազար դրամ

ԵԼՔԵՐ
1. Աշխատավարձ 11 658.7
2. Եկամտային հարկ 4.719.2
3. Օգնություն գրողներին 450.9
4. Օգնություն մասնաճյուղերին 880.0
5. «Կանթեղ» մրցանակի ծախսերը 800.0
6. Ծառայություններ (հեռ., էլէներգիա, գազ, ջուր, բենզին, ծաղիկներ) 9.080.9
7. «Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյան» մրցանակներ 719.0
8. Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակ 400.0
9. Մրցանակներ ամենամյա 514.0
10. Գործուղում 185.0
11. Ավտոմեքենայի գույքահարկ 25.0
12. Գույքահարկ 787.5
13. Հողի հարկ 240.4
14. Ծաղկեպսակներ և հուղարկավորության ծախսեր 706.0
15. Պաշտպանության նախարարության մրցանակներ 649.6
16. Օգնություն Հայկական գրական հիմնադրամին 436.0
17. «Սատիրիկոն» ՍՊԸ (Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյաններից) 239.7

Ընդամենը՝ 32.491.9 հազար դրամ
Մնացորդը 01.01.2016 թ. 749.7 հազար
Վերոնշյալ թվային պատկերում անհանգստացնող է մնում ՀԳՄ անդամավճարների հավաքագրման մակարդակը: Թեև ՀԳՄ վերստուգիչ հանձնաժողովի կողմից խնդրի վերաբերյալ «Գրական թերթ»-ում տպագրված հայտարարություններից հետո դրական տեղաշարժը նկատելի է, այդուհանդերձ, վճարումների արդյունքը գոհացուցիչ չէ: ՀԳՄ ստեղծագործական գործունեության տարեկան հաշվետվությունը ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի կողմից տրվել է ՀԳՄ նախագահության և վարչության տարեվերջյան համատեղ նիստում, ինչպես նաև ՀԳՄ նախագահի մամուլի ասուլիսի ժամանակ: Հաշվետու ժամանակահատվածում դրական պիտի գնահատել ՀԳՄ-ի համագործակցությունը ՀՀ նախարարությունների հետ, ինչի ապացույցը ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ Հայոց բանակին նվիրված ստեղծագործությունների մրցանակաբաշխությունն էր, որն այսուհետ ավանդական է լինելու: Արտասահմանյան երկրների գրական կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների բարելավման արդյունքում հայ գրողների ստեղծագործությունները թարգմանվել և տպագրվել են շատ երկրների գրական մամուլում, լույս են տեսել ալմանախներ, ներկայացվել են առանձին ժողովածուներով: ՀԳՄ-ն մի շարք բազմալեզու հրատարակություններով իր մասնակցությունն ունեցավ տարվա կարևորագույն` Մեծ եղեռնի 100-ամյակի հիշատակման միջոցառումներին: Այս տարվա մարտի 14-ի նախագահության նիստում հաշվետվությամբ հյանդես եկան նաև գրական մամուլի խմբագիրները, որոնց աշխատանքը գնահատվեց բավարար:
Համահայկական գրական հիմնադրամի (գլխավոր հաշվապահ` Անահիտ Պողոսյան)
2015 թ. գործունեության պատկերը.
1. Աշխատակազմ՝ 2 հոգի (տնօրենը չի վճարվում)
Աշխատավարձ՝ հաշվապահ 450.745 դրամ
2. Իրականացված ծրագիր՝ Օգնություն գրողի ընտանիքին և այլն 0.0 դրամ
3. Ֆինանսական օգնություն՝ ՀԳՄ-ից 450.745 դրամ
4. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը՝ 450.745 դրամ
Մնացորդը 01.01.2016 թ.՝ 0.0 դրամ

Գրողների Ծաղկաձորի ստեղծագործական տան (տնօրեն` Մ. Մանուկյան, գլխավոր հաշվապահ` Լ. Ներսիսյան) 2015 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության ամփոփագիրը.
Գրողների Ծաղկաձորի ստեղծագործական տունը, չնայած երկրում աճող տնտեսական ճգնաժամին ու սոցիալական լարվածությանը, ինչպես նաև ծաղկաձորյան հյուրանոցային շուկայում ահագնացող մրցակցությանը, տարին ամփոփել է 2 850 հազար դրամ շահույթով, որից 1 820 հազար դրամը ուղղվել է անվճար հատկացվող ուղեգրերի գրանցումից գոյացած հարկերի մարմանը, իսկ 1 350 հազար դրամը հատկացվել է ՀԳՄ-ին:
2015 թ-ին անվճար հանգստացել կամ ստեղծագործական աշխատանքով են զբաղվել 157 ՀԳՄ անդամ, ընդհանուր 1 850 մահ./օր տևողությամբ: Այդ թվում սպասարկվել են երիտասարդ գրողների ամենամյա հավաքը, արտասահմանյան հյուրեր, պատվիրակություններ:
2015 թ-ի ընդհանուր եկամուտը կազմել է 159 041 հազար դրամ, որը նախորդ տարվանից պակաս է 21 800 հազար դրամով:
Ծախսերը կազմել են – 156 191 հազար դրամ:
Ծախսային մասում նկատելի աճ է գրանցվել էլ. էներգիայի և գազամատակարարման հոդվածներում համապատասխանաբար 1 119 դր. և 966 դր. մեկ մարդ օրվա կտրվածքով նախորդ տարվա 916 դր. և 936 դր.-ի դիմաց, ինչը բացատրվում է դրանց թանկացումներով:
Մնացած բոլոր ծախսային հոդվածներով գրանցվել է նկատելի տնտեսում՝

Ծախսային հոդվածներ 2014 թ. հազ. դր
2015 թ. հազ. դր
աշխատավարձ 34 71627920
տրանսպորտային 18601450
տնտեսական 89007650
հեռախոսակապ
հեռուստացույց, ինտերնետ 19501440

Այսուհանդերձ հաջողվել է շարունակել շենք- շինությունների և սենյակների հիմնանորոգման ու արդիականացման գործընթացը, այդ նպատակին ուղղելով մոտ 20 միլ. դրամ , որի շրջանակներում, սեփական աշխատուժի միջոցներով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝

ա. հիմնովին վերանորոգվել և կահավորվել են ևս 8 սենյակ՝ վերանորոգված
սենյակների թիվը հասցվել է 80 %-ի
բ. ավարտվել է նոր մուտքի կառուցման հիմնական աշխատանքները (թեքահարթակի
բազալտի հենապատեր, ասֆալտապատում, միջանցքի մետաղական կոնստրուկցիաներ և ծածկ)
գ. կառուցվել է նոր ՍՊԱ կենտրոն (շոգեբաղնիք, մերսման և բույժական հարմարություններով)
դ. կատարվել է ներսի լողավազանի ընթացիկ վերանորոգում
ե. իրականացվել է բակի բարեկարգման և մուտքին հարող տարածքին կից կասկադի շինարարական աշխատանքները:
զ. թարմացվել է սենյակների և ճաշասրահի գույք- հանդերձանքը:
է. արտոնյալ վարկային միջոցների ներգրավմամբ տեղադրվել են արևային ջրատաքացուցիչ մարտկոցներ (հազար գլանակ):

«Սպեղանի գրական» պոլիկլինիկայի (հաշվապահ՝ Հ. Հարությունյան) 2015 թ. ֆինանսական գործունեության պատկերը:
Աշխատավարձ և նրան հավասարեցված ծախսեր – 8.610.000
Շրջանառության հարկ 113.950
Արտոնագրային վճար 720.000
Վարձակալական վճար 12.000
Լիցենզիա 50.000
ՀԴՄ տեխ. սպասարկում 43200
«Էկենգ»-ի ծառայութ. մատ. 3000
Աղբահանություն 7430
Համատիրության ծառ. մատուց. 36000
Շահույթի մասնահանում ՀԳՄ-ին 1.800.000
ՀԴՄ ժապավենի ձեռքբերում 4200
Գրենական պիտույքներ (թուղթ, բլանկ) 3900
Կոմունալ ծախսեր 363.045

Ընդամենը 11.766.725:

ՀԳՄ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ