Հայտարարություն

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԳՄ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

ՀԳՄ նոր «Տեղեկատու»-ի հրատարակման նպատակով, հայտնում ենք ՀԳՄ բոլոր անդամներին՝ ՀԳՄ էլ. փոստի հասցեին wua34@mail.ru ուղարկել կամ էլ. կրիչով փոխանցել իրենց համառոտ կենսագրականները և լուսանկար.

ա) ծննդյան տարեթիվ և տեղ

բ) դպրոցի ավարտման տարեթիվ

գ) բուհի ավարտման տարեթիվ

դ) աշխատանքի վայրեր

ե) մրցանակներ և կոչումներ

զ) տպագրած գրքերի ամբողջական ցանկ։