ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի գրողների միության նոր անդամների ընդունելության մասին

Ցանկացողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դիմում ՀԳՄ նախագահի անունով
2. Ինքնակենսագրություն
3. ՀԳՄ 3 անդամի (որոնք պետք է ունենան առնվազն 5 տարվա անդամակցություն) երաշխա­վորա­գիր
4. Տպագրված գրքեր (մամուլում հրատարակված կարծիքներ այդ գրքերի մասին):

Պահանջվող նյութերը ներկայացնել ս.թ. ապրիլի 1-15-ը, ՀԳՄ գործերի կառավարիչ Հ. Նազարյանին, հեռախոս՝ 56-45-70: