Հայտարարություն

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԳՄ-ն  ընդլայնում է իր էլեկտրոնային փոստային հնարավորությունները. պահպանելով wua34@mail.ru հասցեն, ավելացել  է նաև info@wua.am

ՀԳՄ-ի հետ կարող եք կապ հաստատել երկու էլ.հասցեներով հավասարապես։