ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սեպտեմբերի 14-ին՝ ժամը 14-ին, ՀԳՄ Մեծ դահլիճում տեղի կունենա «Հայ ժամանակակից գրականության քրեստոմատիա»-ի վեցհատորյա գրքերի

(կազմողներ՝ Դավիթ Սամվելյան, Նաիրա Աբրահամյան) շնորհանդեսը։

Գրքերը ԿԳՄՍ նախարարության կողմից երաշխավորված են որպես ուսումնական նյութ և նախատեսված են 7-12-րդ դասարաններում ուսումնասիրելու

համար։

«ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ