ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն թվականի սեպտեմբերի 27-28-ին Գրականության ինստիտուտը Հայաստանի Գրողների միության և Երևանի պետական համալսարանի հետ համատեղ կազմակերպում է գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Վահագն

Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակին:

Մասնակցել ցանկացողների կողմից զեկուցումների վերնագրերը ինստիտուտի էլ. փոստին ուղարկելու

վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 3-ը:

Ինստիտուտի տնօրինություն