ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տպագրության է պատրաստվում ՀԳՄ տեղեկատու հասցեագիրքը:
Խնդրվումէ ՀԳՄ անդամներին տվյալները ներկայացնել Հայաստանի գրողների միություն՝ 2-րդ հարկ, Կարինե Մեսրոպյանին:
Վերջին ժամկետը՝ ս/թ դեկտեմբերի 2-ը: