Լույս է տեսել Օքրո Օքրոյանի Երկնաբնակ գիրքը ռուսերեն լեզվով:

Լույս է տեսել Օքրո Օքրոյանի Երկնաբնակ գիրքը ռուսերեն լեզվով:

Հրատարակիչ` Զանգակ հրատարակչություն

Թարգմանիչ` Անդրեյ Դոբրինին

Առաջաբանի հեղինակ` Արտակ Ոսկանյան

Նկարչական ձևավորում` Արա Բաղդասարյան