ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 3/15

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

«ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 3/15

Լույս է տեսել «Արտ. գրականություն» ՀԳՄ թարգմանական գրական հանդեսի 2015 թ. երրորդ համարը: Հանդեսում տպագրվել են` Ջեյմ Ջոյս «Մրցարշավից հետո», «Պանսիոն» (թարգմ.` Արամ Արսենյան), Ջեֆֆրի Չոսեր «Ջրաղացպանի պատմությունը» (թարգմ.` Արամ Թոփչյան), Պաուլ Ցելան «Միջօրեականը» (թարգմ.` Սերգեյ Ստեփանյան), Ասաֆ Հալեթ Չելեպի «Պոեզիայի ընտրանի» (թարգմ.` Արթուր Անդրանիկյան), Ֆիլիպո Տոմազո Մարինետտի «Ֆուտուրիզմի մանիֆեստ» (թարգմ.` Զարուհի Ոսկանյան), Պաբլո Ներուդա «Պոեզիայի ընտրանի» (թարգմ.` Ռուզաննա Պետրոսյան), Սոմերսեթ Մոըմ «Երջանիկը» (թարգմ.` Դիցանույշ Բաբայան), Դիլըն Թոմաս – ընտրանի «18 բանաստեղծություններ»-ից (թարգմ.` Վահե Արսեն):
Խմբագիր` Վահե Արսեն: