ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՈՆ ՀԳՄ-ի և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի համատեղ «Կանթեղ» մրցանակ է տրվել

Օշական, 12 հոկտեմբերի 2014 թ.

Միխայիլ Սինելնիկովին

Հայերենից ռուսերեն թարգմանական վաստակի համար