«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻ» ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

photo1-ին մրցանակ Պետրոս ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ.
«ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
(լրագրային տարբերակ, «ԳԹ», թիվ 15)

imgres3-րդ մրցանակ Նորայր ԱԴԱԼՅԱՆ.
«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ» («ԳԹ», թիվ 10)

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

imgres1-ին մրցանակ Վահան ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ. «ԵՐԱԶԱՆՔԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԸ» («ԳԹ», թիվ 24), «ԱՐԵՎԸ ԴՈՒՐՍ Է ԳԱԼԻՍ ԼԵՌՆԵՐԻ ԹԻԿՈՒՆՔԻՑ» («ԳԹ», թիվ 27)

imgres2-րդ մրցանակ Անահիտ ԱՐՓԵՆ.
«ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է, ՈՐ ԼԻՈՎԻՆ ԱՆԿԱԽ ԼԻՆԵՆՔ» («ԳԹ», թիվ 23)