ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

27 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԿԼՈՐ ՍՐԱՀ

ՎԱԶԳԵՆ ԱԲՈՎՅԱՆԻ
«ԱՐԱՐԱՏ ԿԵՆԴԱՆԻ»
գրքի շնորհանդեսը և վերլուծություն հեղինակի կողմից։

՝ Սկիզբը՝ ժ. 14-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ