ԱՐՍԵՆ ՃԱՆՅԱՆ

Բանաստեղծ, ՀԳՄ անդամ 1989թ.

Ծնվել է 1938թ. հունվարի 10-ին, Մուսալեռ գավառի Վագըֆ գյուղում (Թուրքիա)։
Ավարտել է Ստամբուլի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մանկավարժության և փիլիսոփայության բաժինը։ Աշխատել է Ստամբուլի հայկական դպրոցներում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ։ 1978թ. ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան։ ԵՊՀ-ի արևելագիտության ֆակուլտետում դասավանդել է թուրքական լեզու և գրականություն։

ԵՐԿԵՐ

1. Ես գալիս եմ իմ պապի գրկից, Եր., 2010։
2. Աղբյուր, Եր., 1980։
3. Միայն 1500 տող, Փարիզ, 1971։
4. Հողին հետ, Ստամբուլ, 1962։
5. Արևուն տակ, Ստամբուլ, 1962։

Հասցե՝ Երևան 101, Ավան, Եղ. Չարենցի թաղ. շենք 15, բն.15
հեռ. բն. 61-13-35